10 February 2019

Тасалбарууд. Цуглуулга

Тасалбар, төлбөрийн баримт, урамшууллын купон, бирк, автобусны болон зогсоолын баримт г.м. есөн шидийн хэрэггүй зүйл :)

No comments:

Post a Comment