11 February 2019

Зөв зураг авалт

Гэрэл зурагчны, тэр тусмаа сурвалжилгын чанартай зураг авдаг хүнд эгзэгтэй агшинг олох нь хамгийн чухал. Жишээ нь:
Дээрх зургийг хараад хамгийн түрүүнд толгойд юу орж ирэх вэ? Мэдээж иймэрхүү зүйл л зурсхийнэ:

No comments:

Post a Comment