08 February 2019

2019.02.07-ны нар

Шинийн гурванд Дамбадаржаад нар мандахыг харж хэдэн найзуудынхаа аав ээжтэй нь золгосон.

No comments:

Post a Comment