Wednesday, April 2, 2014

Whodunnit?

Анхааралтай үзээрэй.

Хүний анхаарал "мертвая зона" (махчилвал "үхмэл хэсэг" гэх юмуу да) гэгдэх орон зайнд ерөөсөө төвлөрдөггүй гэж байгаа. Бид нүдний өмнө ил байсан зүйлийг заримдаа ямар удаан хайдаг билээ. Энэ тухай материал олж уншаарай, сонирхолтой юм билээ.

No comments:

Post a Comment