02 April 2014

Фото цуглуулга

2011.04. Сэлэнгэ. Зүүнбүрэн.
 2009.06. Архангай. Хайрхан. Замын гуанз.
2010.04. Москва.
2010.05. Хүрэлтогоот.
2010.08. Төвхөний хийд.
2011.07. Хагийн хар нуур.
2011.08. Хөвсгөл. Улаан-Уул.
2012.06. Питер. Эрмитаж.
2012.08. Баян-Өлгий. Алтай таван богд.
2012.08. Говь-Алтай. Жаргалан.
2013.05. Сүхбаатар. Ганга нуур.
2014.02. Сэлэнгэ. Зүүнхараа.

No comments:

Post a Comment