Saturday, April 12, 2014

Плакат

За тэгээд залгуулаад плакат. Хурууг нь анзаарвал бодит хөшөөнөөс арай ондоо.

No comments:

Post a Comment