17 April 2014

Лого харьцуулалт

Ард банк бус санхүүгийн байгууллагын лого:
Харин энэ Oracle:
Хэн нь хэнээсээ хуулбарласан нь тодорхой: мэдээж барууныхан манайхаас, ха-ха.

No comments:

Post a Comment