24 March 2014

BW

Хар цагаан зурагнуудын ээлжит цуглуулга.
Төгсгөлд түүхэн фото. 1968 он. Оросууд Прагад.
1979 он. Будапешт. Купальник комиссоор баталгаажиж байна. Хэтэрхий задгай загвар бол үйлдвэрлэлд шилжүүлэхгүй.

No comments:

Post a Comment