Monday, March 24, 2014

BW

Хар цагаан зурагнуудын ээлжит цуглуулга.
Төгсгөлд түүхэн фото. 1968 он. Оросууд Прагад.
1979 он. Будапешт. Купальник комиссоор баталгаажиж байна. Хэтэрхий задгай загвар бол үйлдвэрлэлд шилжүүлэхгүй.

No comments:

Post a Comment