31 March 2014

Шинэ санаа төрөх газар

Сэтгэл судлаач Рей Ольденбург бичихдээ "шинэ санаа ихэвчлэн 3 дахь газар бий болдог" гэж. ө.х. ажил болон гэрт тэр болгон шинэлэг зүйл төрөөд байдаггүй гэсэн үг. XVIII зуунаас эхлэн Английн кофены газрууд цахилгаан эрчим хүч, даатгал болон ардчилалын хөгжихөд тодорхой хувь нэмэр оруулсан байна. Фрейд өөрийн венийн байранд лхагва гариг болгон эмч, эрдэмтэн, сэтгэл судлаач нарыг урьж психоанализын тухай маргаан дэгдүүлдэг байж. Харин Парижын кафенуудад импрессионизм болон модернизм үүссэн. Сүүлийн жишээ: цахиурын хөндийн Homebrew клубээс компьютерийн суут ухаантан багагүй төрсөн.
Энэ бүх зүйлийн бичээд ажлаасаа гэрлүүгээ гарлаа, ха-ха.

No comments:

Post a Comment