30 March 2014

Шрифт харьцуулалт

5 дахийн үдэш ажил тарсны дараа орос элчингийн баруун талын нэг урсгалт замаар бөглөрсөн шигээ зугуухан урагшилж байв. Зүүн тийш толгойгоо эргүүлэв:
Урагшаа харсан:
M, L үсэгүүдийг харьцуулангаа ижил фонт байна да гэж дүгнэв.

No comments:

Post a Comment