Tuesday, March 4, 2014

Sade - By Your Side

UPD 2014.03.04 00:00
Яг 4 жилийн өмнө нийтлэгдэж байсан клип. Хугацаа ч хурдан өнгөрч байна шүү.

UPD 2012.09.19 15:10
Клипний линк алагдаж. Шинэчилсэн.

2010.03.04 12:30
Дээр дууг нь нийтлэж байсан. Одоо клип нь.

No comments:

Post a Comment