пятница, 31 июля 2009 г.

Замын тэмдэг

Замын тэмдгүүдийг гуйвуулсан хувилбар.

1 комментарий: