22 September 2008

Намар

Байгууллагаараа 20-ны өдөр салхиллаа. Боломжийг ашиглаад хэдэн зураг дараад авав.

No comments:

Post a Comment