25 September 2008

Бүтээн байгуулалт

Зуунмод хотруу Улаанбаатарын зүгээс ордог зам дээр том хаалга барьж байна. Барилгын ажил нар жаргасан хойно ч үргэлжилсээр. Үүнд миний бодлоор хоёр шалтгаан байж болно.
1-рт: Найзууд төрөлх хотынхоо төлөө илүү цагаар ажиллаж байна (магадлал бага хувилбар).
2-рт: Найзууд урьдчилгааг нь аваад идчихсэн, гэрээт хугацаа нь дөхөөд илүү цагаар ажиллаж байна (магадлал өндөр хувилбар).

No comments:

Post a Comment