23 September 2008

Вьетнам авто засварууд

Хилийн цэргийн удирдах газраас Цайз зах хүрэх замын турш Вьетнам кузов засварууд олноор эгнэнэ. Эдгээр засварууд машины кузов засахдаа бол сайн. Харин хаягийг нь нэг хүн урлаад байх шиг. Замын эсрэг байрлах засваруудын хаяг бас хос хосоороо ижилхэн.

No comments:

Post a Comment