16 August 2016

The Basic Laws of Human Stupidity

1970-аад онд италийн эдийн засагч Карло М. Чиполла "Хүний тэнэглэлийн үндсэн хуулиуд" эссе бичиж. Тэрбээр үндсэн таван хуулийг дурьдсан байдаг.
1. Хүн өөрийг нь хүрээлж буй тэнэгүүдийн тоог дандаа дутуу дүгнэдэг.
2. Хүн тэнэг байх нь түүний бусад шинж чанаруудаас үл хамаарна.
3. Тэнэг хүн гэж өөрт нь ашиггүй, зарим тохиролдолд бүр хор хөнөөлтэй байхад хүртэл бусдыг хорлосон үйлдэл хийдэг.
4. Тэнэг бус хүмүүс тэнэгүүдийн хор хөнөөлийг дандаа дутуу дүнгэдэг. Тэнэг гартай холбогдвол цаг хугацаа, байршил, нөхцөл байдлаас үл хамаарч хохирол амсах болно гэдгийг хүмүүс байнга мартдаг.
5. Тэнэг хүн - хамгийн осолтой төрөл. Тэнэг нь гэмт хэрэгтнээс ч аюултай. Ухаантай хүмүүс өөрт болон нийгэмд ашигтай зүйл хийдэг. Гэмт хэрэгтэн бусдад муу зүйл хийж өөртөө ашиг олдог. Өөрт нь ашиггүй байхад бусдад тусалдаг хүмүүс мөн бий. Зөвхөн тэнэгүүд л өөрт ашиггүйгээр бусдад хорлол авчирдаг. 
Дэлгэрэнгүй: http://www.extremistvector.com/content/stupid.html

No comments:

Post a Comment