Wednesday, August 10, 2016

Балжийн гол


Бичлэгийг хажууд сууж явсан Жадамбаа хийсэн. Тиймээс видеоны эхэнд Жакийн FB хуудсын хаяг бичигдсэн байгаа. Булагаа сэлфигийн мод авч явсан нь шинэ төрлийн бичлэг хийх боломжийг бүрдүүлсэн юм.

No comments:

Post a Comment