22 December 2016

ЗОЖ - это 3,14zдёж

Шнуровын Instagram-д нийтлэгдсэн ролик. Ая нь Борис Моисеевын "Голубая луна" дууных, үг нь Ленинградын ЗОЖ (Здоровый образ жизни).
Голын мяраалаг бүсгүй балайг нь авч байна да харин ч нэг, хэ-хэ.
A video posted by Shnurov Sergey (@shnurovs) on

No comments:

Post a Comment