10 December 2016

Балданбэрээвэн хийд. 3-р хэсэг

Өмнөх дугаарууд: нэг, хоёр.
2016 оны 7-р сарын 7. Хэнтий, Балданбэрээвэн хийд.
Засвартай болон засваргүй дацангууд.
Хуучирч муудсан байшинд өөрийн өвөрмөц татах хүч бий. Мөн цонхны хажуугийн багануудыг анхаарна уу.
Цоож нь гоё байрлалтай.
Зарим хэсэгт нь хүний гар хүрч засаж сэлбэсэн байгаа юм.
Сунаж мөргөл үйлдэгсэд цөөнгүй байдаг бололтой.
Аль аль талд хоёр хоёр бандан хана түшүүлж.
Зээгт наамалууд.
Нэг нь наахт зээмэл гэж хэлж онигоонд ороод амжсан, хэ-хэ.
Монголын Утай Гүмбэн гэгддэг гэсэн байх шүү Балданбэрээвэн. Би Утай орж үзээгүйгээс хойш харьцуулна гэж юу байхав.

No comments:

Post a Comment