Friday, October 28, 2016

Shorncliffe Pier. Part 3

2016.09.11-ний өдрийн зугаалгын ээлжит (буюу сүүлчийн) пост.
Өмнөх нийтлэлүүд: нэг, хоёр.
Дээшээ харна - шувуу.
Доошоо харна - хясаа.
Хажуу тийш харна - сүүн тэжээлтний төлөөлөл:
Булан тохойгоор - шавьж.
Бидэнд шавьж, жигүүртэн, сүүн тэжээлтнүүд төдийлөн сонин биш, тиймээс хясаа түүв.

1 comment: