11 October 2016

Ариун дагшин газар

Шашин бүхэнд ариун дагшин газар бий. Хүмүүс тэр газарт нь очиж мөргөл, зан үйл үйлдэхийг хичээдэг. Үнэн хэрэг дээр Иисус хаана усан дээгүүр явсан, Будда ямар модны доор сууж байсан нь ач холбогдолгүй шүү дэ. Цаашилбал, хүн сүмд очиж залбирах нь голын эрэг дээр залбирахтай ив ижил. Сүм сайн энергитэй гэх хүн олдох байх. Магадгүй. Миний хувьд сайн энергитэй сүмд очсоноос өөрийнхөө байгаа, амьдарч буй газрыг сайн энергитэй болгох нь дээр гэж үздэг (хэрэв сайн энерги гэж байдаг бол шүү дэ).

No comments:

Post a Comment