03 October 2014

Single photo

1920-иод оны Tур Де Франс. Нэг нэгэндээ тамхилахад нь тусалсан шигээ спортын тэмцээнд оролцдог байсан цаг.

No comments:

Post a Comment