15 February 2014

Single photo

Зураг түүх өгүүлнэ.
1909 оны 4-р сарын 11-ний өдөр. 100 орчим хүн худалдаж авсан 12 акр элсэн цөлийн газрыг тэнцүү хуваахаар шодож байна. Дараа нь энэ газар Тель-Авив болно.

No comments:

Post a Comment