02 November 2008

Гагнуур

Цахилгаан гагнуур хийж буй процесс: Харин энэ тухайн процессын үр дүнд хорвоод мэндэлсэн шинэ бүтээгдэхүүн:

1 comment: