26 April 2016

Buzz! Бууз

НИЙТ - 17
Нэршил: хот 1 ба 2, буузандаа 1 ба 2, шимт, босс, золбоо, дээж, баялаг, цэцэн, чамин, мөнгөтэй, шим, зантгар, амтат, бууз 24, буриад. 

UPD 2014.04.26 14:01
Цуглуулга нэмэгдсээр: хот бууз (2), буузандаа(2), шимт бууз.

UPD 2013.11.10 18:15
Шинэ хоёр хувилбар: босс болон золбоо бууз.
UPD 2013.09.28 16:20
Дээж болон баялаг бууз нэмэгдэж байна.
UPD 2013.06.10 11:07
Сэк-ээс мэйл ирж. Цуглуулга цэцгэн буузаар хүрээгээ тэлэв.
2013.05.13 10:33
Буузнуудын цуглуулга. 
Хот бууз.
Чамин бууз.
Мөнгөтэй бууз.
Шим бууз.
Зантгар бууз. Дашка илгээсэн фото байгаа юм.
Буузандаа!
Амтат бууз.
Бууз 24.
Буриад бууз. Сүүлийн 2 фото Хэнтийн Цэнхэрмандалд дарагдсан юм.

No comments:

Post a Comment