11 March 2015

БГ - Нас с Тобою Наебали

Борис Гребенщиковын уран бүтээл дунд дайны сэдэвтэй, хүнд үгтэй дуу байдгийг хүмүүс тэр болгон мэддэггүй. Хүнд ч гэж дэ, энгийн ярианы хэл буюу мат-ын хөнгөн оруулгатай. Хэнч үүнийг хараал урсгалаа гэж үзэхгүй.

No comments:

Post a Comment